சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Temple chariot reaches destination

13-04-2018
Panguni Pongal Therottam begins on 11th April 2018, Wednesday. After special pujas were performed to the presiding deity Mariamman, the third day of therottam began. Devotees pulled the decorated temple car which carried the idols of presiding deities Goddess Mariamman. The decorated periya ther reached its destination, on second day (yesterday), usually it takes 3 days. A huge crowd witnessed the colourfully decorated car from the top of various buildings. Some Sivakasians captured the golden moments of therottam in their mobile phones and digital cameras.

PC: Arun


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top