சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Panguni Pongal Theporsavam held

16-04-2018
- Pradeep

On 14th April 2018, Saturday, Panguni Pongal Theporsavam held, at evening. As a part of Panguni Pongal, every year Theporsavam is conducted, following Kadaisi Thiruvizha. Hundreds of devotees witnessed the Theppa Thiruvizha. The float was pulled around with the use of ropes. The brightly decorated float drew large crowds in the evening. Special pujas were performed for Goddess Mariamman.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top