சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Rain hits Sivakasi at midnight

16-04-2018
Sivakasi receives heavy rainfall accompanied with hundreds of lightnings and thunders at yesterday night, between 1:10 a.m. to 2:00 a.m.. There was occasional drizzle during night. There was no power supply in Sivakasi from 1:35 a.m. and power resume at 4:00 a.m.. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. For the next one week sky will be cloudy with slim possibilities for rain, with maximum and minimum temperature of 38 and 27 degree celsius.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top