சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Hail stone rain hits Sivakasi

11-05-2018
Today, Sivakasi town receives heavy rainfall between 04:25 p.m. to 05:40 p.m.. Heavy winds were accompanied by sharp showers. Later hail stones hit Sivakasi. There were sporadic incidents of power cuts due to snapping of power cables. Several low lying areas were inundated. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. Today's rain affects Chithirai Pongal Therottam. The small temple chariot reaches its destination, whereas, the big chariot was pulled for a fewer distance. For the next one week sky will be partly cloudy with chances for rain, with average maximum and minimum weather of 38 and 27 degree celsius.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top