சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Temple chariot reaches destination

15-05-2018
- Pradeep RaviChandran

Hundreds of devotees resumed pulling the chariots of the deities in the Chithirai Pongal Therottam Festival on 11th May 2018, Friday, and the chariots reached their destination, on 13th May 2018, Sunday. The main ritual of the annual Chithirai Pongal chariot festival started Friday at 4.30 p.m., and the decorated small Vinayaka car reached its destination in around one hour. The Badrakaliamman deity temple car reached its destination on last Sunday. The Chithirai Pongal festival ends 11 days later when the deities make their way back home to the Sivakasi Kadai Kovil. kadaisi thiruvizhaa held on 14th May 2018, Monday.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top