சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
WANTED

16-05-2018
WANTED

Need Female Candidate for Computer Showroom - 1
Qualification: +2
Salary: Rs.5,000/-

Required Sales / Service Executive (Male Candidate) for Computer Showroom - 1
Minimum 2 years experience
Salary: Rs.8,000/- + Incentive

For further details contact +91-99943-55456 / +91-73396-31234

LakshmiShree Compu Tech,
No.87, South Car Street,
Sivakasi - 626 123.
e-mail id: lakshmishreecomputech@gmail.com


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top