சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Sharp Showers for few minutes

16-05-2018
Today, Sivakasi town experienced sharp showers accompanied with thunders and lightnings for 10 minutes between 04:45 p.m. to 05:00 p.m.. However the town fails to receive heavy rainfall. Sivakasi likely to get rainfall for the next three days with average maximum and minimum weather of 36 and 27 degree celsius respectively.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top