சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
What keeps Virudhunagar students ahead of the curve

30-05-2018
Virudhunagar topped the state by registering a pass percentage of 97.05% in the state board plus two two examinations and ranking third with a pass percentage of 98.29% in the SSLC examination. Educationalists attribute the stellar performance to role of the nadar communities in spreading the value of good education in the district, the proactive role of the districts' alumni and motivational teachers.

In the early 1900s, when a handful of entrepreneurs started ventures in the district, Virudhunagar became the hub of oil factories, Sattur of food products and Sivakasi of fireworks. A majority of the employers and employees belonged to the nadar community. The employers established schools, managed by Nadar Uravinmura to ensure better education and jobs for the wards of their employees.

In the 1950s when then chief minister K Kamaraj opened more than 6,000 schools in the state and initiated the free noon meal scheme in schools, the government extended support. Though teachers are no more recruited exclusively from Nadar community, the appointed ones continue the tradition of bringing out the best in students.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top