சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Workshop on "Smart grid and micro grid system" held at Mepco

08-06-2018
Workshop on "Smart grid and micro grid system" held at Mepco

A two-day workshop on ‘Smart grid and micro grid system-research issues’ was organised by the Department of Electrical and Electronics Engineering of Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi, on May 4 and 5. B.V. Manikandan, Professor and S.T. Jaya Christa, Associate Professor, coordinated the workshop which was inaugurated by K. Balaraman, Director General, National Institute for Wind Energy, Chennai. He spoke on “Smart grid for renewable energy integration.” Fifty two participants from colleges across the State attended the workshop. The topics handled at the workshop were: operation and control of wind-driven induction generator DC micro grid system; recent trends in intelligent electrical power grid, fault ride through requirements for grid-connected distributed power resources; modern power grid for sustainable future; battery energy management system for micro grid and demand response programmes in smart grid. N. Kumaresan and P. Raja of NIT-Tiruchi and V. Ravikumar Pandi of Amrita Univeristy, Kollam, shared their experience with the participants.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top