சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Courtallam Season begins, Sivakasi is cloudier and drizzling

11-06-2018
- Ramachandra Pandian

The much awaited Courtallam season commenced, last week. Following the start of the monsoon and consequent drizzle in Courtallam, the falls in Courtallam started receiving good inflow of water. Sivakasians flooded towards Courtallam from the very first day of the season. As it is Courtallam season, it is cloudy throughout the day and often drizzles, in Sivakasi, there was mild drizzle at morning, afternoon and evening. The drizzle did not pose any hurdles to Sivakasians.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top