சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Unexpected rain surprises Sivakasians

29-06-2018
Sivakasi residents have been experiencing hot weather for the past three weeks. The blue sky with white clouds had been responsible for the hot blow in Sivakasi temperature. Today, after a hot sweltering sunny day, Sivakasians were greeted by a moderate rain, at afternoon, for 15 minutes. The unexpected rain bringing down the temperature which had become unbearable, for the last one month. Sky will remain partly cloudy for next one week, with a chances for drizzle and rain. The maximum and minimum temperatures will hover around 37 and 26 degrees Celsius.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top