சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Bridge Course held at AAA College

10-07-2018
- Satheesh Kumar

Sivakasi, AAA college of Engineering and Technology has organized a Bridge course for First year Engineering Students from 09.07.2018 to 11.07.2018. First day programme started around 10.30 a.m. in the college A/C seminar hall.

Mr. Hemachandran, CEO, WESFA Resource Pvt. Ltd. From Chennai and Mr. Ashok T Clement, (Former, Director NIIT) Director, WESFA Resource Pvt. Ltd. were the guest of honor of the course. Correspondent, Dr. P. Ganesan., Joint Secretary Er. K. Vignesh Kumar B.E., MBA (UK) headed over the programme. Sri Panjurajan-Amaravathi Trust members grace the function with their presence. The Principal Dr. M. Sekar, M.E., Ph.D., welcomed the gathering. The Chief Guest Mr. Hemachandran gave a motivational speech that related to importance of Confidence and Continuous learning gives the success. Further Mr. Ashok T Clement induced the students that “The success gives happiness but failure gives the experience”.

Nearly 150 First year Engineering students attended the course and clarified their doubts during interactive session.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top