சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Bridge Course @ AAA College

10-07-2018
- Satheesh Kumar

Sivakasi, AAA college of Engineering and Technology has organized a Bridge course for First year Engineering Students from 09.07.2018 to 11.07.2018. Second day programme started around 10.00 a.m. in the college A/C seminar hall. Mr. Fredrick Baskar, Business Head, MTAB Technology Pvt. Ltd. From Chennai and Dr. Jaganath, Chief Operating Officer, WESFA Resource Pvt. Ltd. were the guest of honor of the course. Correspondent, Dr. P. Ganesan, Joint Secretary Er. K. Vignesh Kumar B.E., MBA (UK) headed over the programme. Sri Panjurajan-Amaravathi Trust members grace the function with their presence. Principal Dr. M. Sekar, M.E., Ph.D., welcomed the gathering. The Chief Guest Mr. Fredrick Baskar explained need for multi task personalities and the training in MTAB. Further Dr. Jaganath emphasized the need for engineers in medical field. Nearly 150 First year Engineering students attended the course and clarified their doubts in the interactive session.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top