சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Association inaugurated

10-07-2018
The Department of Tamil of Standard Fireworks Rejaratnam College for Women, Sivakasi, conducted the inaugural function of Tamil Literary Association on July 3.

T. Palaneeswari, Principal, delivered the presidential address. S. Killiraj, Head, Department of Tamil, welcomed. S. Sengammal of III BA (Tamil) proposed a vote of thanks.

The Department of English of the college organised an orientation programme on British English Certification Course on June 28. S. Banurekha, Assistant Professor, spoke.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top