சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Tamil literary forum

28-07-2018
The Department of Tamil of Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivakasi, inaugurated Tamil Literary Association on July 3. T. Palaneeswari, Principal, S. Killiraj, Head of the Department, and K. Valarmathi, Assistant Professor, were present. The students presented a cultural programme. S. Sengammal of III BA proposed the vote of thanks.

The Department of English organised an orientation programme on British English Certification course (BEC) on June 28. S. Banurekha, Assistant Professor, welcomed the gathering. K. Muthamilselvi, Head of the Department, was present.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top