சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Drizzle drenched Sivakasi

03-09-2018
Drizzle drenched Sivakasi

Today Sivakasi town experienced drizzle for the third consecutive day. There was moderate rain between 05:00 p.m. to 05:20 p.m.. However the town fails to receive heavy rainfall. Moderate rain drenched Sivakasi and brings the temperature down. Earlier on last Sunday, the town receives mild drizzle occasionally. For the next one week, sky will be cloudy with slim possibilities for rain, with average maximum and minimum temperature of 38 and 27 degree celsius.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top