சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Campaign promoting entrepreneurship launched

06-10-2018
Campaign promoting entrepreneurship launched

Small Industries Development Bank (SIDBI) of India inaugurated Udhyam Abhilasha campaign in Virudhunagar district on Wednesday.

The campaign is a national-level entrepreneurship awareness initiative that aims at training businesspersons and educating them about various available schemes. Two centres in Virudhunagar and Sivakasi saw sizeable participation, said SIDBI officials.

They added that there was a sharp rise in the number of women and youth who took part.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top