சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Sivakasi receives Moderate rainfall

06-10-2018
Sivakasi receives Moderate rainfall

On 3rd October 2018, Wednesday, Sivakasi town receives moderate rainfall at late evening for around 30 minutes. Within minutes of a steady rain the town was seen flooded and clogged. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. The town experienced occasional drizzle on all the days of October month and the climate was cloudy throughout the day. For the next three days, sky will be cloudy with possibilities for rain, with average maximum and minimum temperature of 31 and 24 degree celsius respectively.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top