சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Golu Dolls Sale-cum-Exhibition

10-10-2018
Golu Dolls Sale-cum-Exhibition

Khadi Kraft Showroom in Sivakasi, certified by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), has organized a Golu Doll Sale and Exhibition where dolls of deities made of clay and paper mache are arranged aesthetically. Golu Dolls Sale-cum-Exhibition was inaugurated by Mr.N.Rajendran, Manager, Khadi Kraft Sivakasi. The price of dolls ranged from Rs.40 to Rs.1,000. The Navarathri dolls exhibition, which started in the showroom from September 2018, would go till Navarathiri Festival. The exhibition will be open from 10 a.m. to 8 p.m..


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top