சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Rain lashes Sivakasi on 24th Oct

27-10-2018
Rain lashes Sivakasi on 24th Oct

For around one hour rain lashes Sivakasi on 24th October 2018, Wednesday. Within minutes of a steady rain accompanied by thunders the town was seen flooded and clogged. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. For the next 5 days sky will be cloudy with slim possibilities for rain, with maximum and minimum temperature of 34 and 23 degree celsius repectively.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top