சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Navratri Dandiya Festival held at Sivakasi

31-10-2018
Navratri Dandiya Festival held at Sivakasi

Sivakasi Marwaris Yuvamanch organised Navratri Dhandiya Festival, on 21st October 2018, Sunday, at Sivakasi Chamber of Trade Promotion. Around 50 people participated in the event. Dressed in traditional attire, Sivakasi marwari men and women arm themselves with sticks and dance to the Dhandia beats. DJ background add glitter to the dance fest. Dancers tap their feet to the rhythm of the sticks. Dinner was arranged.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top