சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Children's day celebrated in Sivakasi

29-11-2018
Children's day celebrated in Sivakasi

The birth anniversary of first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru which is observed as Children Day nationwide was celebrated by majority of the schools in Sivakasi, on 14th November 2018, Wednesday. Some school children entertained the visitors with various cultural programmes and conducted fun activities, and Science Exhibition, thus celebrating the children day in true sense. Chief guest gave away prizes to winners of various events.News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top