சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Thousands witnessed Arudra Dharshan

24-12-2018
Thousands witnessed Arudra Dharshan

Thousands of devotees witnessed Thiruvathira / Arudhra Darisanam Festival at Sivakasi, on 23rd December 2018, Sunday. Sevaral houses in Sivakasi was decorated with radham kolams. Roadside shops such as Panangilangu, Karumbhu, balloon, toys, idols of gods, electric goods, flowers shops were placed in the key junctions of the town. Special rituals were held at the temple in the morning in connection with the festival. The idol of Sivakasi Sivan Kovil Natarajar, Sivakasi Subramaniasamy Kovil Natarajar and Sivakasi Kadai Kovil Amman and Kamatchi Amman were carried out for procession, in the four car streets of Sivakasi, at morning. The procession of a caparisoned elephants in front of the Radhams added to the festive spirit. There was sudden rainfall for around 15 minutes.

The three big temple car were fully decorated with Manjal Sevandhi Poo. Children in Sivakasi were wowed by seeing the three big rathas in the bazar. Namam has been put for all the devotees. After worshipping all the Gods, Sivakasians bought Panangilangu and Karumbhu. 10 piece of cooked Panangilangu price ranges from Rs.40- and Karumbu Rs.50/-. For Thiruvathirai Festival, Kali were prepared in most of the houses in Sivakasi and some observed fasting. Thiruvathirai Festival entertained all age groups, in Sivakasi.

Photo: Aravind Kannan, Arasan, Thirupathi


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top