சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Amidst rain devotees throng Four Car Street for Thiruvathirai

24-12-2018
Amidst rain devotees throng Four Car Street for Thiruvathirai festival, that was held on 23rd December 2018, Sunday. There was moderate rain between 11:45 p.m. and 12:05 p.m.. Rain affected the roadside vendors and causes inconvenience. Today Sivakasi experienced occasional drizzle, however the town fails to receive heavy rainfall. For the next 10 days sky will be cloudy with slim possibilities for rain with maximum and minimum temperature of 32 and 22 degree celsius respectively.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top