சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
1008 Thiruvilakku Procession Staged

29-12-2018
1008 Thiruvilakku Procession Staged

On 16th December 2018, Sunday, Margazhi 1 of Tamil Calendar, 1008 Thiruvilakku Procession was staged in Sivakasi, by Sivakasi Nadar Magalir Mandrams. Girls and women carried thiruvilakku from Sivakasi Kadai Kovil to Sri Muppidaari Amman Thirukovil. Dr.Kathiravan, Chairman, Sivakasi Municipality was the chief guest. Procession was inaugurated by Mrs.Vijayamohini Annamalaisamy, President, Sri Kaliswari Nadar Magalir Mandram, Sivakasi, in the presence of Mr.Rajappan, Sri Kaliswari Group of Industries and Mr.Annamalaisamy, Sri Kaliswari Group of Industries. Around 14 Nadar Magalir Mandra members were participated in the procession. Special pujas were performed to Goddess Muppidaari Amman. Kulavai rent the air. Devotees offered special prayers and prasadams were distributed.
News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top