சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Rain for a few minutes

29-01-2019
Rain for a few minutes

Yesterday, Sivakasi town receives rain for a few minutes at around 08:30 p.m.. Rain drenched the town, however there was no heavy rainfall. Earlier on Sunday, midnight there was moderate rain for around 30 minutes. For the next ten days sky will be cloudy with slim possibilities for rain, with maximum and minimum temperature of 34 and 22 degree celsius respectively.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top