SIVAKASI WEATHER
News & Events
சிவகாசியின் புதிய அடையாளம்

09-02-2019
சிவகாசியின் புதிய அடையாளம்

சிவகாசியின் பழங்கால அடையாளமான சிவன் கோயில் அருகே உள்ள மணிக்கூண்டு சில வருடங்களுக்கு முன்னர் தகர்க்கப்பட்டது. தற்போது அந்த இடத்தில் உயர் கோபுர மின்விளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.


News & Events
top