SIVAKASI WEATHER
News & Events
திருக்குறள் ஒப்பித்தல்

07-02-2020
திருக்குறள் ஒப்பித்தல்

சிவகாசி கிருத்திகா ஹரிணி (6 வயது) திருக்குறள் ஒப்பித்தல் (200 குறள் - 6 நிமிடத்தில்).

இடம்: சிவகாசி லயன்ஸ் பள்ளி, பழனியாண்டவர்புரம் காலனி.

அனைவரும் வருக!

- www.sivakasiweekly.com


News & Events
top